Strona 1
Autor zdjęcia: Cognizant Technology Solutions
Zwykły wpis

Czym jest sukcesja w firmie rodzinnej?

Sukcesja w firmie rodzinnej to po prostu przekazanie na mocy odpowiednich regulacji działalności firmy z pokolenia na pokolenie w danej rodzinie. Wszystko musi odbyć się na takich zasadach, aby ciągłość działalności firmy nie została zakłócona. W przypadku firm rodzinnych z reguły proces sukcesji jest zaplanowany odpowiednio wcześniej i ze względu na złożoność tego procesu trwa dość długo, bo nawet do kilku lat. Związane jest to również bezpośrednio z wdrażaniem młodego pokolenia rodziny w zakres obowiązków oraz działalności firmy. Czasami jednak z powodu choroby bądź śmierci właściciela sukcesja musi być przeprowadzona w krótkim czasie. Firmy rodzinne często są przygotowane na takie przypadki poprzez przygotowane wcześniej krótkotrwałe scenariusze sukcesji na wypadek nagłych zdarzeń. Takie wcześniejsze przygotowanie pozwala na przejęcie firmy w sprawny sposób i daje czas na wdrożenie długotrwałych rozwiązań. Czytaj dalej →

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg
Zwykły wpis

Sukcesja w firmach rodzinnych

Rodzinne firmy są dominujące w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Sukcesja w firmach rodzinnych to nic innego jak przekazanie zarządu bądź zarządu i własności młodemu pokoleniu (więcej informacji: http://skutecznasukcesja.pl/sukcesja/). To zjawisko naturalne i wymagające odpowiedniego zaplanowania. Trzeba bowiem nie tylko wybrać następcę, ale i zaplanować wszytko pod względem prawnym, finansowym czy organizacyjnym. Czytaj dalej →

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg
Zwykły wpis

Czym jest sukcesja w biznesie?

Sukcesja w biznesie to w Polsce temat stosunkowo nowy, chociaż bardzo ważny. W kraju istnieje ponad 220 tysięcy firm rodzinnych odpowiedzialnych za 10% PKB. To grupa zatrudniająca niemal 2 ml osób. Tymczasem problem przekazania firmy następcy rozwiązanych jest w tylko niewielkiej części z nich, bo około 15 %. Na Zachodzie Europy świadomość ta jest znacznie wyższa (wynosi średnio 45-60 %). W Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie sukcesję planuje aż 60 % przedsiębiorców. Czytaj dalej →

Autor zdjęcia: NWABR
Zwykły wpis

Firma rodzinna, liczy się biznes czy tradycja?

Wyobraźmy sobie sytuację, w której firma budowana jest przez pokolenia. Firma, w której kultywuje się rodzinną tradycję i kanon uniwersalnych zasad. Osadzone są one oczywiście w realiach biznesowych, właściwych dla specyfiki danych czasów, ciężko bowiem oczekiwać, by organizacja zarządzana była non stop w ten sam sposób. Zmienia się rynek, zmieniają się również oczekiwania klientów i warunki prawno-ekonomiczne, które również muszą być uwzględniane w zarządzaniu firmą. Czytaj dalej →

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg
Zwykły wpis

Sukcesja w firmie – pomyślałeś o tym zawczasu przedsiębiorco?

Nikt z nas nie będzie żył wiecznie. Niestety, dla śmierci nie ma znaczenia to jak wyglądamy, ani to, jak wiele udało nam się w życiu osiągnąć. Umierają tak samo bogaci, jak i biedni. Nie zawsze znaczenie ma też nasz wiek. Nierzadko zdarza się tak, że rodzice tracą swoje dzieci, albo, że na świecie pozostają sami dziadkowie. Choroby cywilizacyjne, wypadki – to realia współczesnych czasów. Czytaj dalej →

Autor zdjęcia: locusresearch
Zwykły wpis

Dziedziczenie firmy

Dość powszechnym przekonaniem wśród przedsiębiorców jest, iż po ich odejściu firma utrzyma swoja stabilną i dobrze rokującą pozycję na rynku. Praktyka jednak pokazuje, ze jest to mniemanie, co najmniej błędne. Powodów takiego stanu rzeczy jest, co najmniej kilka. Jednym z takich powodów mogą być chociażby kwestie formalne związane z rodzajem prowadzonej działalności (na przykład jednoosobowa działalność gospodarcza). Czytaj dalej →

Autor zdjęcia: Dell's Official Flickr Page
Zwykły wpis

Firma w spadku

Budowanie firmy jest długotrwałym procesem. Tworzenie jej od podstaw i późniejsze rozwijanie, to działania, które kosztują nie tylko ogrom pracy, ale wymagają także czasu. Nic, więc dziwnego, że efektu tego, w postaci dobrze prosperującego biznesu nie chce się zaprzepaścić. Mając świadomość potencjału, który znajduje się w firmie, chce się ją przekazać swoim dzieciom i wnukom. W ten sposób właśnie tworzone są firmy rodzinne, które przekazywane są później z pokolenia na pokolenie. Czytaj dalej →