Możliwość komentowania Jakie są najczęściej stosowane sposoby została wyłączona

Jakie są najczęściej stosowane sposoby spawanie aluminium
Aluminium jest jednym z najbardziej obecnie popularnych konstrukcyjnych materiałów. Spory wpływ mają na to jego chemiczne i mechaniczne właściwości. W porównaniu ze stalą ono nie rdzewieje, przez co stosowane być może w miejscach mających dużą wilgotność, bez konieczności kosztownych zabezpieczeń. Odporne jest również na działanie dużej ilości kwasów organicznych i związków azotu, a dodatkowo znacznie mniej waży niż stal. To wszystko powoduje, że korzysta z niego powszechnie przemysł elektroniczny, budowlany czy motoryzacyjny, lecz również wojskowy i chemiczny. To, co jest bardzo ważne, to wielokrotnie go można poddawać recyklingowi, bez praktycznie żadnej utraty właściwości i parametrów. Wiele elementów i konstrukcji wymaga jednak spawania, a to stanowi pewne wyzwanie. Ten metal posiada stosunkowo niską temperaturę topnienia, a dodatkowo na jego powierzchni powstają tlenki, mogące osłabić spoinę. Z tego też powodu konieczne jest zastosowanie podczas spawania osłony z obojętnego gazu, jakim najczęściej jest argon. Ważne jest też przygotowanie w odpowiedni sposób powierzchni metalu, to znaczy oczyszczenie go dokładnie ze wszystkich zabrudzeń. Obecnie popularne są dwa sposoby spawania, to znaczy MIG MAG oraz TIG. Metodę MIG wykorzystuje się dla materiałów, które mają co najmniej milimetr grubości, a w czasie tego procesu spoiwo podawane jest w postaci drutu. Metoda TIG będzie się nadawała do cieńszych elementów, a wykorzystywane są wtedy elektrody posiadające wysoką temperaturę topnienia, które zapewniają odpowiednie parametry łuku.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.